Poradenský koncept v energetice

Jsme zprostředkovatelskou společností v oblasti nefinančních produktů specializující se na nízkoenergetické projekty, služby, produkty.

Zavolejte nám: +420 736 287 788

Představení společnosti

Úvodem

Domníváme se , že budoucnost patří chytrým, smart lidem a řešením, která budou přinášet. Proto jsme se rozhodli vybudovat společnost, která bude poskytovat ucelené a komplexní poradenství. Naším cílem je stát se vlajkovou lodí v hlubokém moři nefinančních produktů. Sílu a respekt chceme získávat přístupem ke koncovému zákazníkovi skrze Vás, naše poradce.

S poradenstvím a prodejem jako takovým, máme bohaté zkušenosti a to nejen v teoretické, ale především i v praktické oblasti. Prošli jsme si celou řadou poradensko-prodejních společností, kde jsme zastávali různé funkce, zejména v souvislosti s aktivní podporou prodeje. O tyto naše poznatky, a mnoho dalších, bychom se s Vámi rádi podělili.

Jsme zprostředkovatelskou společností v oblasti nefinančních produktů specializující se na nízkoenergetické projekty, služby, produkty. Naše služby poskytujeme převážně domácnostem, ale i firmám. Přičemž klademe důraz na individuální přístup jako základ pro dlouhodobost a kvalitu vztahů s našimi klienty.

Produkty a servis

V rámci Nové zelené úsporám a tzv. kotlíkových dotací se domácnostem (bytovým domům) otevřela šance na získání dotace od státu na realizaci nízkoenergetických opatření v rámci svého rodinného (bytového) domu. Pro domácnosti dokážeme zajistit získání dotace a výběr vhodného realizátora z našeho portfolia, včetně služeb energetického specialisty.

Leták ke stažení
Výměna zdroje vytápění

Výměna zdroje vytápění (tzv. kotlíková dotace)

 • Dotace slouží na výměnu kotle na tuhá paliva horší než 3. emisní třídy včetně (uvedeno na štítku kotle).
 • Dotaci je možné získat pro nový kotel na tuhá paliva (4. a 5. emisní třída), plynový kotel a tepelné čerpadlo, a to v rozmezí až 70 – 85 % z celkových nákladů.
 • Mezi výhody výměny zdroje vytápění patří úspora nákladů na vytápění s využitím dotace.
Mám zájem
Zateplení a výměna oken/dveří

Zateplení a výměna oken/dveří

 • Dotace slouží na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, půdy nebo výměnu oken nebo dveří.
 • Dotaci je možné získat až 50 % z celkových nákladů.
 • Provedením těchto opatření je možné snížit výdaje za vytápění navíc s využitím dotace.
Mám zájem
Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

 • Dotace slouží na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, půdy nebo výměnu oken nebo dveří.
 • Bude rozdělena dotace ve výši 60 – 100 tisíc Kč dle typu instalovaného tepelného čerpadla.
 • S instalací tepelného čerpadla získáte dotaci na nejlevnější způsob vytápění elektrickou energií, včetně přiřazení nízkého tarifu ceny elektřiny (tzv. noční proud) po dobu 22 hodin.
Mám zájem
Solární, termické a fotovoltaické systémy

Solární termické a fotovoltaické systémy

 • Dotaci je možné získat při instalaci solárních termických nebo fotovoltaických systémů, buď za účelem ohřevu vody, nebo vytápění.
 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 35 do 100 tisíc Kč dle typu systému a jeho využití.
 • Instalací získáte částečnou energetickou nezávislost s úsporou nákladů na energie.
Mám zájem
Rekuperace vzduchu

Rekuperace vzduchu

 • Dotace je určena pro instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Rozsah možné dotace je 75 – 100 tisíc Kč podle typu instalovaného systému.
 • Instalací rekuperace vzduchu lze snížit tepelné ztráty dobu a docílit zdravějšího životního prostředí.
Mám zájem

Časté dotazy

Co je program Nová zelená úsporám (NZÚ)?

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí podporující energeticky úsporné rekonstrukce rodinných a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem NZÚ je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, dále úspora energie v konečné spotřebě, zvýšení kvality bydlení, apod

Odkud jsou poskytované finanční prostředky v rámci programu NZÚ?

Finanční prostředky, které jsou v rámci programu NZÚ přerozdělovány, pocházejí z prodeje emisních povolenek.

Co je tzv. kotlíková dotace?

Pojmem kotlíková dotace je označení programu Operační program Životní prostředí na výměnu zdroje tepla. Přesněji označení Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Dotace se týká všech nově pořizovaných zdrojů (kotel na uhlí, kombinovaný kotel, kondenzační kotel, zdroje OZE, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu). Kotlíkové dotace mají za úkol odstranit využívání kotlů pro spalování tuhých paliv v emisních třídách 1 a 2.

Lze kombinovat kotlíkovou dotaci a s programem NZÚ?

Novou zelenou úsporám lze kombinovat s kotlíkovou dotací, pokud oblast podpory A vyžaduje výměnu zdroje.

Na co je možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?

Dotaci z programu NZÚ lze získat na rodinné i bytové domy. Program zahrnuje následující oblasti podpory.

 • Oblast A
  snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů (zateplení, výměna oken/dveří)
 • Oblast B
  Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Oblast C
  Efektivní využití zdrojů energie (solární termické a fotovoltaické systémy, rekuperace vzduchu, tepelné čerpadlo)
Zobrazit všechny časté dotazy

Kontaktujte nás

+420 736 287 788 info@smartenergo.cz
Operační čas Po - Pá 9:00 - 18:00

Adresa: Na Pískách 1475/19, 160 00, Praha 6

Nebo použijte náš kontaktní formulář

Kontaktní formulář