TIPAŘ

odměna 5.000kč za tip

PORADCE

Registrovaný spolupracovník na ŽL. Po absolvování kurzů, kde získáte potřebné znalosti se z Vás stane energetický poradce. Prací poradců je výběr podkladů pro zpracování úsporných projektů a následná prezentace. K dispozici má tým odborníků a specialistů, kteří s projektem pomáhají - NIKDY NA TO NEJSTE SAMI. 

Odměna až 150.000 Kč

SPECIALISTA NA FOTOVOLTAIKU

Náplň práce specialisty je co nejlépe zmapovat technické možnosti pro fotovoltaickou elektrárnu u zákazníka. Najde nejvhodnější řešení pro umístění panelů, kabelových tras a umístění technologie. 

Odměna až 150.000 Kč

STŘECHAŘ - MONTÁŽ FV PANELŮ

Instalace kotvících prvků, FV panelů, stažení kabelové trasy do místa instalace technologie podle připravené projektové dokumentace. 

ELEKTRIKÁŘ - INSTALACE FVE

Elektromontážní práce, instalace měniče, baterií, rozváděče FVE, propojení s HDR,  kabelové trasy, úprava ER.

REVIZNÍ TECHNIK FVE

Faktická elektro revize zapojené elektrárny.